G
  

Hjertestarter og 1. hjælp

På adressen Flintevænget 21 er der lokalt udvendigt (24/7)på redskabsskuret opsat en hjertestarter som er tilgængelig for alle.
- det er en moderne let transportabel hjertestarter der kan betjenes af alle,  dansk taleinstruktion og vejledning.
 
Lejre Brandvæsen har medvirket i indkøbsprocessen og bla. bidraget med gode råd om teknik og akuthjælp. Læs mere om om Lejre Brandvæsen  på hjemmesiden www.lejrebrand.dk og tlf. 46404888
 
Hvis du ønsker mere info om den lokale hjertestarter kan du kontakte tlf. 46497863, Tilbagemeld også til 46497863 hvis du har benyttet hjertestarterener eller hvis der er tegn på indbrud/hærværk  
 
OIF klubhus har opsat en hjertestarter udvendigt (24/7)ved Kioskekspeditionslugen
 
I Ostedhallen (forhallen) er der en hjertestarter som må benyttes / afhentes såfremt behov herfor opstår akut.
 
 
Læs mere om hjertestartere på bl.a:
 
Hjertevagt:             http://www.hjertevagt.dk            tlf. 35251248
 
Hjerteforeningen: http://www.hjerteforeningen.dk/    tlf. 33931788
 
 
1. hjælp. 
På foreningens sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget at foreningen skal medvirke aktivt i diverse arrangementer om 1. hjælp. - Samt fremme og gøre informationer om 1. hjælp lettest muligt tilgængeligt.
 
den 1.6 2012 anmodede foreningen om at man via en forløbelig tilmelding kunne tilmelde sig til et førstehjælpkursus. pris ca. 450,- pr. person.
 
 
På følgende adresser er der informationer og oplysninger om helbred og akut  1. hjælp.
 
Lejre Brandvæsen  www.lejrebrand.dk
Falck A/S:              www.falck.dk   
 
 
Grundejerforeningen  | gf-flinten@post.tele.dk