G
  

I fælleskab beslutter grundejerforeningen på den årlige generalforsamling hviIke arrangementer der ønskes gennemført, samt det økonomiske råderum herfor, endvidere udpeges initiativtagerne til de enkelte arrangementer.

Cykeltur
En ca. 15-20 km lang cykeltur på mindre veje og skovstier i lokalområdet for hele familien, flere depoter undervejs...  Til alle i flintebjerg udsendes der i god tid invitationer og tilmeldinger. 
 
Sommerfest
I august/primo september måned afholdes flintens store sommerfest, almindeligvis med et stort deltagerantal . Et festudvalg står for det praktiske og gæsterne bidrager med godt humør og megen "klog snak". Inden aftenfesten afholdes diverse aktiviteter for flintens mange børn. Grundejerforeningen er ejer af et stort solidt festtelt på 6x8 meter med bundramme. 
 
Juletræ
Et stort juletræ opstilles på "flintens juletræsplads" og bliver tændt søndagen inden 1.søndag i advent kl. 16:00.  Herefter lidt kulenarisk  til børn og voksne.
NB: Julemanden har også været der en gang imellem....
Grundejerforeningen  | gf-flinten@post.tele.dk